Complete keuzegids bij het kiezen van een autoverzekering

Complete keuzegids bij het kiezen van een autoverzekering

Complete keuzegids bij het kiezen van een autoverzekering

 

Automobilisten weten er al het een en ander van; autoverzekeringen. In landen die horen bij de Europese Unie is het hebben van een autoverzekering namelijk verplicht. In Nederland en België wordt dit behandeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, oftewel WAM.

Soorten

Een autoverzekering is een verzekering die de schade met de eigen auto, of door eigen auto verzekert. Deze verzekering bestaat uit drie dekkingen:

 

 • Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht!)
 • Beperkt cascodekking
 • Volledig cascodekking / all-risk autoverzekering

 

Hiernaast kunnen er ook nog aanvullende verzekeringen worden afgesloten, zoals:

 

 • Schade inzittenden
 • Ongevallen inzittenden
 • Rechtsbijstand

 

De basis aansprakelijkheidsverzekering kan altijd worden uitgebreid.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het verzekerde bedrag in Nederland een jaarlijks veranderd minimaal bedrag bedragen. Mocht de auto zich in het buitenland bevinden, moet het gedekt zijn voor het bedrag dat in dat land geldt. Een aantal zaken waarvoor de verzekering geen dekking hoeft te bieden:

 

 • Schade veroorzaakt met een gestolen auto
 • Schade aan vervoerde zaken (m.u.v. kleding, sieraden en handbagage van passagiers)
 • Schade aan de bestuurder (letselschade)
 • Schade die is ontstaan door o.a. snelheid- en behendigheidsritten en wedstrijden. Wanneer hiervoor een vergunning is gegeven dient de betreffende organisatie een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Beperkt cascodekking

Als aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering is het ook mogelijk om een beperkt cascodekking af te sluiten. Deze vergoedt schade die niet is ontstaan door bijvoorbeeld botsen of van de weg raken. Wel wordt o.a. schade vergoed die is veroorzaakt door omstandigheden van buitenaf, waaronder:

 

 • Botsingen met dieren
 • Vervoer van gevonden
 • Branden, explosies, blikseminslagen
 • Diefstal en joyriding
 • Stormen, lawines, aardbevingen en andere natuurrampen
 • Ruit- en scherfschade

 

Volledig cascodekking

Deze autoverzekering dekt zowel alle zaken van een beperkt cascodekking, als de schade is ontstaan is door botsen, slippen, omslaan enzovoorts. Daarnaast worden ook alle zaken die van buitenaf komen vergoed.

Aanvullende verzekeringen

Verzekeringen kunnen uitgebreid worden met de volgende aanvullende verzekeringen:

 

Ongevallen inzittenden

Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer een van de inzittenden van de auto (ook de bestuurder) overlijdt of blijvend invalide blijft, er een eenmalig bedrag wordt uitgekeerd. De oorzaak van het ongeluk of bij wie de schuld lag is niet van belang.

 

Schade inzittenden

Zowel de bestuurder als de inzittenden worden schadeloos gesteld als zij schade oplopen bij een ongeval. Dit geldt voor zowel letselschade als materiële schade.

 

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand is simpel gezegd de verzekering van juridische hulp bij ongevallen met eigen auto. Lees hier meer over de auto rechtsbijstandverzekering.

Reacties zijn gesloten.