menu

Meer inzicht en besparing van tijd en geld door intelligent businessmodel

U werkt met het NEVEP-businessmodel. Invoer van gegevens vraagt veel minder tijd, terwijl u meer inzicht krijgt in het welzijn van de patiënt, de zorgprocessen, bedrijfsvoering (KPI’s) en financiën.

 

Kostenbesparing door inkoopvoordelen

Dankzij de schaalgrootte van de NEVEP profiteert u van diverse inkoopvoordelen. Zo worden de kosten van de hightech systemen van het NEVEP-businessmodel gedeeld. Maar ook kosten van scholing kunnen NEVEP-leden delen, waardoor zij veel voordeliger uit zijn dan een individuele zorgondernemer.

 

Kennisdeling

Vanuit het NEVEP-kenniscentrum worden de NEVEP-ondernemers ondersteund door experts. Daarnaast bevordert de NEVEP kennisdeling actief door bijeenkomsten voor de leden te organiseren. Ook buiten deze bijeenkomsten vinden de NEVEP-zorgondernemers elkaar; het zijn collega’s die van elkaar leren en ervaringen delen.

 

Effectieve belangenbehartiging

NEVEP maakt zich sterk voor uw belangen. Speerpunten in de belangenbehartiging zijn onder meer:

Imagoverbetering

De buitenwereld beschouwt particuliere zorg ten onrechte als zorg voor de ‘happy few’.

Acceptatie in de zorgketen

Verwijzers richten zich uitsluitend op reguliere zorginstellingen, die vaak een wachtlijst hebben. Er zijn genoeg geschikte alternatieven: NEVEP-ondernemers kunnen vaak direct ouderen opvangen.

Ontwikkelen van een NEVEP kwaliteitsnorm

 

Kwaliteit en transparantie

De NEVEP werkt toe naar één kwaliteitsnorm voor alle NEVEP-ondernemers, zodat we ‘kwaliteitsgarantie aan de voordeur’ kunnen geven. Dit schept duidelijkheid voor ouderen, hun familie, investeerders en zorgverzekeraars. Als NEVEP-ondernemer wordt u hier ook beter van. Het is volstrekt helder op welke kwaliteitscriteria u wordt beoordeeld. Bovendien zal de norm fungeren als kwaliteitslabel waarmee NEVEP-ondernemers zich positief onderscheiden in de zorgmarkt.

 

 

 

 

terug

Nederlandse Vereniging van Particuliere zorgondernemers

Postbus 85856 •  2508 CN Den Haag  •  030 - 781 00 07  •   KvK 40476063

© NEVEP 2016  |  vormgeving: reklamebureau Desaïga  |