Het is in de afgelopen tijd duidelijk zichtbaar geworden: De zorg in Nederland moet beter. Daarvoor wil de NEVEP een vuist maken en vraagt zij aan zorgondernemers om zich aan te sluiten. Met elkaar staan we voor kwaliteit en realiseren we schaalvoordelen.

 

Een echte zorgondernemer is volgens de NEVEP iemand:

-  die vanuit passie en betrokkenheid voor het welzijn van mensen gaat;

-  bij wie de dienstverlenende instelling een tweede natuur is;

-  die gedreven, mensgerichte medewerkers aantrekt en hen inspireert;

-  die zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt en transparant en

gewetensvol omgaat met publieke zorggelden;

-  die weet dat het optimaal benutten van tijd, geld en menskracht een absolute voorwaarde is voor

hoogwaardige, vraaggerichte zorg met persoonlijke aandacht;

-  die realtime inzicht wil hebben in zorgprocessen, bedrijfsvoering (KPI’s) en financiën om waar

nodig direct te kunnen bijsturen;

-  die leert van eigen ervaringen en bereid is deze te delen;

-  die gelooft dat samenwerkende zorgondernemers de toekomst hebben.

terug

menu

Nederlandse Vereniging van Particuliere zorgondernemers

Postbus 85856 •  2508 CN Den Haag  •  030 - 781 00 07  •   KvK 40476063

© NEVEP 2016  |  vormgeving: reklamebureau Desaïga  |